Skanska vinstvarnar - dessa får sparken Anders Danielsson, koncernchef Skanska. Foto: TT

Skanska vinstvarnar - dessa får sparken

Ekonomi

17 januari 2018

Det fjärde kvartalet dras med stora problem för bolaget. En omfattande omstrukturering kommer innebära en belastning på 1,1 miljarder kronor.

 

De senaste månader har varit svåra för bolaget som i morse gick ut med ett pressmeddelande där de informerar om den tuffa situationen.

"Till följd av den svaga marknaden i Europa kommer Skanska minska sin verksamhet inom infrastrukturutveckling och koncentrera sig på den amerikanska marknaden", skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Ny strategi

Den strategiska översynen som Skanska gjort och dess åtgärder belastar resultatet i fjärde kvartalet med totalt cirka 1,1 miljarder kronor. 

Bolagets plan för att förbättra lönsamheten innebär bland annat att bolaget minskar verksamheten i de olönsamma affärsenheterna samt ökar fokus på kostnadskontroll och riskhantering.

Skanska har beslutat om följande åtgärder:

  • omstrukturera byggenheterna i Polen
  • lämna energisektorn i USA
  • fokusera på kärnverksamheten i UK
  • fortsätta anpassa verksamheten i Tjeckien till en tuffare marknad

Vid årsskiftet tog Anders Danielsson över som vd för Skanska, efter att ha lett byggenheterna i USA och Skanska Infrastruktur, och nu tvingas han städa upp i de egna leden för att klara sig ur krisen.

Byte av ledning

Enligt uppgift kommer bland annat Peter Wallin, ekonomi- och finansdirektör, Veronica Rörsgård, personaldirektör, Nordenchefen Pierre Olofsson samt Christel Åkerman att lämna koncernledningen.

Istället kommer Magnus Persson bli ny ekonomi- och finanschef, Kristi Mettälä blir ny personalchef och Richard Kennedy blir ny vice vd, han var tidigare vd för Skanska USA Building. Dessa kommer i sin tur att ta plats i ledningsgruppen.

– Jag vill önska de nya medlemmarna i koncernledningen varmt välkomna. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans mot ett mer lönsamt Skanska. Jag vill också rikta ett innerligt tack till Pierre Olofsson, Veronica Rörsgård, Christel Åkerman och Peter Wallin för deras hårda arbete och deras år i Skanska. De är alla ansvariga för att ha utvecklat Skanska till den högsta internationella standarden inom sina respektive områden, säger Anders Danielsson.

Omstruktureringen av flera affärsenheter fortsätter under året. Kostnaden för dessa åtgärder tas i 2018 och beräknas bli cirka 600 miljoner kronor och härrör huvudsakligen från uppsägningar av omkring 3 000 anställda. Uppsägningarna uppskattas innebära kostnadsbesparingar om cirka 1 miljard kronor årligen.

Rörelseresultatet för helåret 2017 beräknas bli cirka 5,3 miljarder kronor, vilket motsvarar en vinst per aktie på 12 kronor. Styrelsen föreslår bibehållen utdelning om 8,25 kronor per aktie. 

Vid börsens öppning i dag föll Skanska nästan sex procent.

Av Jesper Lögdahl

Faktaruta

Skanska nya ledning:

Anders Danielsson, vd och koncernchef. Vd:arna i byggenheterna i Norden och Europa kommer att rapportera direkt till Anders Danielsson

- Arbetat på Skanska sedan 1991

Caroline Fellenius-Omnell, vice vd, chefsjurist

- Arbetat på Skanska sedan 2017

Richard Kennedy, vice vd med ansvar för Skanskas byggverksamheter i USA och Skanska Infrastrukturutveckling

- Tidigare vd för Skanska USA Building

- Arbetat på Skanska sedan 2004

Claes Larsson, vice vd med ansvar för kommersiell fastighetsutveckling globalt, bostadsutveckling i Europa och BoKlok

- Arbetat på Skanska sedan 1990

Kirsi Mettälä, vice vd, Personaldirektör

- Tidigare personalchef på Skanska Finland

- Arbetat på Skanska sedan 1994

Magnus Persson, vice vd, Ekonomi- och finansdirektör

- Tidigare finanschef, Skanska Sverige

- Arbetat på Skanska sedan 2006

Affärsenheternas vd:ar kommer att ingå i en utökad ledningsgrupp, (Extended Leadership Team).

Paul Hewins, idag COO Skanska USA Building, efterträder Richard Kennedy som vd för Skanska USA Building.

Magnus Persson, idag vice vd Skanska Polen med ansvar för byggenheterna, efterträder Piotr Janiszewski som vd för Skanska Polen.

Källa: Skanska

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se