Skanska tilldelas 35 000 kvm markreservation i Malmös nya industripark

Skanska tilldelas 35 000 kvm markreservation i Malmös nya industripark

Stadsutveckling

1 oktober 2014

Skanska har skrivit på en markreservation som omfattar ett område om ca 35 000 kvm med tanke att bygga Kubiklager-konceptet i Norra Hamnen i Malmö.

Utvecklingen av ett nytt industriområde fortsätter i Norra Hamnen i Malmö, och märks med att Skanska har skrivit på en markreservation om ca 35 000 kvm i den södra delen av Norra Hamnen. 

Norra Hamnen är ett utfyllnadsområde som möjliggör betydande ytor för verksamheter med trimodala transporter, förädlande verksamhet och med hamnanknytning. "

"Vi planerar att bygga ca 15 -20 000 kvm enligt vårt koncept Kubiklager som erbjuder olika verksamheter att skräddarsy sina lokaler med flexibilitet och avtalstid i fokus. Norra Hamnen i Malmö är ett perfekt logistikläge med hamnfaciliteter och en väl utbyggd infrastruktur till europavägarna", säger Henrik Ahnström marknadsområdeschef på Skanska Fastigheter Göteborg AB. 

"Skanskas "Kubiklager" är en verksamhet som stämmer överens med Malmös stads planer för industriområdet i Norra Hamnen. Inom detaljplaneområdet ska det uppföras byggnader för tillverkningsindustri, logistikverksamhet och andra verksamheter och där ett samarbete med CMP (Copenhagen Malmö Port) ska ske under vissa förhållanden", tillläger Klas Johansson, fastighetsdirektör Malmö Stad. 

För mer information om Malmös och Lunds fastighetsutveckling, se konferens: Malmös Fastighetsmarknad: 65 Miljarder i utvecklingspotential.

Markreservationen gäller till och med 2015-12-15. Skanska och kommunen ska dessförinnan ha träffat köpeavtal med beslut i tekniska nämnden senast under december månad 2015. 

Skribent

Martin Gejrot
mg@worldinproperty.se

Källa:

Pressmeddelande Skanska, 

För övrig information, kontakta: 

Henrik Ahnström marknadsområdeschef på Skanska Fastigheter Göteborg AB, Email: henrik.ahnstrom@skanska.se 

Klas Johansson, fastighetsdirektör, Malmö stad,Email: klas.m.johansson@malmo.se.