Skanska stoppar utdelningen

Skanska stoppar utdelningen

Ekonomi

25 mars 2020

Med anledning av den rådande osäkerheten till följd av covid-19 har styrelsen beslutat att återkalla förslaget om utdelning till årsstämman den 26 mars.

Koncernen har en stark balansräkning med god likviditet och väl tilltagna outnyttjade kreditlöften. Styrelsen har ambitionen, om förutsättningarna medger, att under hösten kalla till en extra bolagsstämma för beslut om utdelning.

Skanskas årsstämma äger rum som tidigare meddelats den 26 mars klockan 10.00 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se