Skanska säljer i Kista till Hedin-koncerenen för 75 miljoner

Skanska säljer i Kista till Hedin-koncerenen för 75 miljoner

 

9 mars 2015

Skanska säljer tomträtten Alptanäs 1 i Kista till Hedin-koncernen för 75 miljoner kronor med tillträde 2 mars.

Tomträtten, som är belägen mellan Kymlingelänken och Kistavägen, innefattar industri- och kontorslokaler med en total yta om cirka 9 000 kvadratmeter. Fastigheten uppfördes 1981 som huvudkontor till Kone AB och Skanska förvärvade fastigheten 1999.

– Vi har ägt och förvaltat Alptanäs 1 i 16 år och i vår renodling mot kommersiell projektutveckling är denna försäljning ett naturligt steg på vägen, säger Caroline Arehult, VD på Skanska Fastigheter Stockholm.

– Förvärvet av tomträtten passar in i Hedin-koncernens strategi för utveckling av satsningen i Stockholmsregionen, säger Anders Hedin, Koncernchef i Anders Hedin Invest AB.

Skanska Kommersiell Utveckling Norden initierar och utvecklar fastighetsprojekt inom kontor, logistik, verksamhetslokaler och affärshus. Kontorsverksamheten är koncentrerad till de tre storstadsregionerna i Sverige, Köpenhamnsregionen i Danmark, Osloregionen i Norge samt Helsingfors i Finland. Utvecklingen av logistik- och volymhandelsfastigheter bedrivs på strategiska orter i Sverige och Danmark.

Vill du veta vad som händer på Stockholms fastighetsmarknad? se konferens: Stockholm 2022: 500 Miljarder i utvecklingspotential.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se

Källa:

Pressmeddelande Skanska för mer information vänligen kontakta Caroline Arehult, VD Skanska Fastigheter Stockholm, tel 010-448 11 12