Skanska säljer för 300 mkr till Specialfastigheter Den byggrätt Specialfastigheter nu köpt av Skanska ligger i anslutning till bland annat nyuppförda bostadshus som kompletterar den äldre bebyggelsen.

Skanska säljer för 300 mkr till Specialfastigheter

Transaktion

3 maj 2021

Skanska har sålt en fastighet i Solna för cirka 300 miljoner kronor till Specialfastigheter.

Fastigheten, Konstnären 2, utgörs av mark med en byggrätt om cirka 16 000 kvadratmeter.

Skanska och Specialfastigheter Sverige AB har ett befintligt ramavtal för genomförande av totalentreprenader, som kommer att gälla för utvecklingen av Konstnären 2.

Försäljningen av fastigheten utgör den sista pusselbiten för Skanska i ett stort stadsutvecklingsprojekt som fortlöpt i över tjugo år.

Området Ingenting är nu en levande stadsdel där de äldre, gula tegelbyggnader ritade av arkitekten Gunnar Asplund har tagits tillvara för kontor, hotell och restaurangverksamhet.

Samtidigt har flera nya kontorsbyggnader och cirka 1 000 nya bostäder adderats till platsen.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se