Skanska säljer bostadsprojekt Foto: Skanska

Skanska säljer bostadsprojekt

Transaktion

10 december 2019

Projektet omfattar tre stycken fyravåningshus med totalt 60 hyreslägenheter samt en förskola för 125 barn.

Skanska har sålt ett hyresbostadsprojekt i Hovshaga, Växjö, för cirka 160 miljoner kronor. Köpare är K2A. Överlåtelse till köparen sker i samband med färdigställande som är planerat till januari 2022.

Lägenheterna i projektet Växjö Soluppgången 1 kommer att byggas med tydligt fokus på hållbarhet. Bland annat kommer solceller att installeras på taken och det kommer vara förberett för laddstolpar till bilar. Totalt uppgår den uthyrningsbara ytan i projektet till cirka 3 700 kvadratmeter, varav cirka 1 100 kvadratmeter för förskolan.

– Vi ser att intresset för hyresrätter ökar, både från hyresgäster och investerare. Bostadsområden behöver olika boendeformer för att passa livets olika faser och ge möjligheter för människor till ett tryggt hem, säger Britta Cesar Munck, regionchef Hyresbostäder, Skanska Sverige.

Byggstart är planerat till mars 2020 och projektet ska vara färdigställt i januari 2022.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se