Skanska skärper klimatmålet – Höstens rapport från IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) talar sitt tydliga språk. Samhället måste ta ytterligare krafttag för att drastiskt minska koldioxidutsläppen, säger Anders Danielsson, VD på Skanska AB.

Skanska skärper klimatmålet

sustainability

17 september 2021

Skanska uppdaterar sitt klimatmål till att omfatta en minskning av bolagets egna koldioxidutsläpp med 70 procent till 2030. Basåret är 2015.

Det tidigare målet omfattade att minska med 50 procent till 2030.

Uppdateringen av målet är en konsekvens av behovet att kraftigt öka tempot mot ett klimatneutralt samhälle. Dessutom har Skanska redan minskat koldioxidutsläppen i den egna verksamheten med 40 procent jämfört med basåret 2015.

Det övergripande målet om klimatneutralitet till 2045 står kvar.

– Höstens rapport från IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) talar sitt tydliga språk. Samhället måste ta ytterligare krafttag för att drastiskt minska koldioxidutsläppen. Målmedvetet arbete på samtliga marknader har nu visat att vi mycket framgångsrikt kunnat arbeta mot klimatneutralitet i hela värdekedjan till 2045. Nu ökar vi tempot genom att skärpa delmålet. Genom att erbjuda klimatsmarta lösningar hjälper vi våra kunder att uppfylla sina klimatmål. Arbetet med att minimera våra utsläpp av växthusgaser går hand i hand med ökad effektivitet, ett bättre resursutnyttjande och lägre kostnader, samt att möta våra kunders behov, säger Anders Danielsson, VD på Skanska AB.

Med förändringen är målet att minska de egna utsläppen med 70 procent från 2015 till 2030. För projekt utvecklade av Skanska är målet att minska utsläppen i värdekedjan med 50 procent till 2030, jämfört med 2020.

– Byggsektorn står för 40 procent av världens energirelaterade koldioxidutsläpp. Det är en stor utmaning, men vi är också en del av lösningen. De stora utsläppen härstammar från produktion av material som betong, stål och asfalt samt när våra byggnader används. För att nå målet att bli klimatneutrala behövs innovation och partnerskap med olika aktörer. Vi vill också se högre klimatkrav i offentliga upphandlingar, säger Lena Hök, hållbarhetsdirektör, Skanska.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se