Skanska skriver avtal med Riksbyggen
Foto: Riksbyggen

Skanska skriver avtal med Riksbyggen

Stadsutveckling

28 februari 2018

För att kunna öka effektivitet genom hela byggprocessen har Riksbyggen tecknat ett samverkansavtal med Skanska.

 

Avtalet gäller i första hand nyproduktion av bostäder i Uppsala, Umeå och Luleå.

– Det känns mycket bra att vi har formaliserat ett samarbete med Skanska i norra Sverige. I samverkansprojekten kommer vi nu att få en kontinuitet och möjlighet till ökad kunskapsöverföring och effektivisering mellan projekten. Målsättningen är att vi både ska kunna uppnå ökad nytta för våra kunder och en förbättrad, långsiktig konkurrenskraft, säger Carl-Henrik Appel, regionchef på Riksbostad Stockholm/Uppland/Norr.

Samverkansavtalet, som är femårigt, gäller för viss del av Riksbyggens bostadsproduktion i utvalda orter från Uppsala och norrut i landet.

– Samverkansavtalet ska även leda till ökad social hållbarhet. Det kan till exempel handla om att öka antalet lärlingsplatser och att främja en sund arbetsmarknad genom inkludering, mångfald och bra arbetsmiljö, säger Carl-Henrik Appel.

Just nu pågår arbetet med att hitta de första lämpliga projekten som kommer att genomföras inom ramarna för det nya samverkansavtalet.

– Vi har haft ett gott samarbete genom åren i ett antal byggprojekt och har idag pågående bostadsprojekt i Umeå och Uppsala. Det är alltid en fördel med långsiktiga samarbeten. Vi gläder oss åt detta avtal som är speciellt då vi gemensamt tillför medel för innovationer, säger Marcus Andersson, regionchef, Skanska Sverige AB.

Genomgående för alla Riksbyggens projekt är att hållbarhet ska genomsyra allt vi gör. Till exempel certifieras Riksbyggens nyproduktion av flerfamiljbostäder enligt Miljöbyggnad.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se