Skanska satsar 300 miljoner i Göteborg
Foto: Platzer

Skanska satsar 300 miljoner i Göteborg

Stadsutveckling

5 mars 2018

Bolaget har skrivit avtal med Platzer, Ytterbygg samt Vilhelmsson & Carlsson om förvärv av byggrätter för bostäder.

Byggrätterna omfattar totalt cirka 325 lägenheter i tre kvarter. Tillträdet kommer att ske etappvis i takt med att detaljplaner och fastighetsförrättningar vinner laga kraft.

– Förvärvet ligger helt i linje med Skanskas strategi att vara en ledande bostadsutvecklare i Göteborgsområdet. Det här är en plats i staden som kan formas till den levande blandstaden det pratas så mycket om, med rörelse över större delen av dygnet. Det är en unik möjlighet i ett så pass citynära läge, säger Lars Henriksson, regionchef, Skanska Nya Hem.

Området har initierats av Platzer tillsammans med Göteborgs Stad och kommer att innehålla cirka 2 000 bostäder, kontor, skola, förskolor, parker, mötesplatser samt ett stort serviceutbud. Stadsdelen utvecklas med höga krav på kvalitet och gestaltning. Närheten till Göteborg City möjliggör enkelt och hållbart resande med buss, spårvagn och cykel.

– Vi är väldigt glada för att ytterligare en stark aktör vill vara med och utveckla området Södra Änggården till en levande stadsmiljö, säger Per-Gunnar Persson, vd, Platzer.

De tre kvarteren ingår i den andra etappen av Södra Änggården. Planerad byggstart sker med start 2020 med färdigställandet preliminärt under 2024.

Fastighetsvärdet uppgår till cirka 290 miljoner kronor.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se