Skanska och JM utvecklar Täby park
Foto: Skanska

Skanska och JM utvecklar Täby park

Stadsutveckling

31 januari 2018

I och med antagandet av den första detaljplanen inom området Täby park fortsätter JM och Skanska utvecklingen av den nya stadsdelen.

 

Tillkommande köpeskilling i samband med antagandet av detaljplanen, efter tidigare erlagd handpenning, uppgår för JM till 253 miljoner med betalning under januari 2018.

Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till cirka 350 miljoner. Ytterligare köpeskillingar kommer att fastställas och utbetalas i takt med att ytterligare detaljplaner erhålls. Sammantagen projekttid bedöms till 20-25 år.

Markområdet omfattar totalt cirka 70 hektar och, enligt planprogram, en helt ny stadsdel med totalt cirka 6 000 bostäder samt arbetsplatser och serviceutbud. JMs andel av den första detaljplanen omfattar cirka 450 byggrätter för bostadsrätt och 130 för hyresrätter.

– Utvecklingen av Täby park är ett långsiktigt engagemang som över tid kommer att skapa stora värden för JM och en växande Stockholmsregion, säger Annika Berg, regionchef JM Stockholm nord. Vi är mycket glada över att ha en första detaljplan på plats och ser fram mot produktionsstart framåt våren och ett fortsatt bra samarbete tillsammans med Täby kommun och Skanska.

Samarbetet hänförs till ett gemensamt förvärv från 2011 med vardera 50 procent ägande.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se