Skanska och Areim bildar joint venture-bolag: förvärvar för 750 miljoner

Skanska och Areim bildar joint venture-bolag: förvärvar för 750 miljoner

Stadsutveckling

10 december 2013

Skanska och Areim bildar joint venture-bolag för utveckling av gröna bostäder i Hammarby Sjöstad.

Skanska och Areim bildar ett joint venture-bolag för att utveckla bostäder i Hammarby Sjöstad, Stockholm. Joint venture-bolaget förvärvar cirka 700 byggrätter av Skanska för ett marknadsvärde på cirka 750 miljoner kronor. Affären resultatförs i kvartal 4, 2013.

Bolaget, under namnändring till Sjöstadsbo AB, ägs till 50% var av Skanska och Areim. Syftet med bolaget är att utveckla god boendekvalitet med mycket bra miljöprestanda och initialt bygga cirka 700 lägenheter. Ambitionen är att Areim tillför ytterligare 300 byggrätter som joint venture-bolaget utvecklar.

Markarbeten har påbörjats och säljstart för de första lägenheterna planeras till januari 2014. Skanska kommer att vara totalentreprenör för Sjöstadsbo ABs projekt.

"Samarbetet med Areim skapar förutsättningar för Skanska att bli en större aktör på bostadsmarknaden. På det här sättet får vi en bra möjlighet att snabba på bostadsbyggandet i Stockholm", säger Björn Mattsson, regionchef, Nya Hem, Skanska Sverige AB.

" Det ska bli oerhört roligt att återigen utveckla miljöprofilerade och attraktiva bostäder i Stockholm. Areim har omfattande erfarenhet av att utveckla och skapa unika fastighetskoncept och det här är ett projekt som ligger väl i linje med vår affärsmodell", säger Therese Rattik, VD på Areim.

För mer information, se konferens: Rådgivaransvar: Ansvarsfördelningen mellan olika parter i bygg- och utvecklingsprojekt.

World in Property

Källa:

Pressmeddelande Skanska, 

För övrig information, kontakta: 

Björn Mattsson regionchef, Nya Hem, Skanska Sverige AB, Tel: 010-448 41 41

Therese Rattik VD Areim Tel: 070- 454 65 24, Email: therese@areim.se