Skanska: Ny verksamhet inom fastighetsförvaltning – För att ta tillvara värdeskapandet och det stabila kassaflöde som genereras av de fastigheter som utvecklats av Kommersiell fastighetsutveckling kommer vi att lansera den nya verksamhetsgrenen Förvaltningsfastigheter, säger VD Anders Danielsson.

Skanska: Ny verksamhet inom fastighetsförvaltning

Ekonomi

3 december 2021

Skanska lanserar nu den nya verksamhetsgrenen Förvaltningsfastigheter och uppdaterar finansiella koncernmål.

Skanska har slutfört en genomgripande strategisk process och introducerar en ny verksamhetsgren, Förvaltningsfastigheter, och uppdaterade finansiella mål.

Uppdateringarna består av ett mål för den nya verksamhetsgrenen och en utökad limit för koncernens justerade nettoskuld.

– För att ta tillvara värdeskapandet och det stabila kassaflöde som genereras av de fastigheter som utvecklats av Kommersiell fastighetsutveckling kommer vi att lansera den nya verksamhetsgrenen Förvaltningsfastigheter. Ambitionen är att etablera en långsiktig portfölj med högkvalitativa tillgångar i Stockholm, Göteborg och Malmö. Dessa tillgångar uppfyller höga miljökrav och den nya verksamhetsgrenen kommer bidra till att stärka både konkurrenskraft och kunderbjudande, säger VD och koncernchef Anders Danielsson.

När en fastighet identifierats som lämplig avyttras den internt till marknadsvärde av verksamhetsgrenen Kommersiell fastighetsutveckling till Förvaltningsfastigheter.

Försäljningen medför att det värde som skapats redovisas i Kommersiell fastighetsutveckling.

Alla transaktionspriser kommer att värderas av tredje part och de interna försäljningarna kommer att meddelas externt.

I den nya verksamhetsgrenen kommer fastigheter att redovisas till marknadsvärde.

Ytterligare värdeskapande och driftnetton kommer att redovisas inom verksamhetsgren Förvaltningsfastigheter.

Den nya verksamhetsgrenen kommer rapporteras externt med egen resultaträkning samt nyckeltal som på lämpligt vis återspeglar verksamheten och kommer att inkluderas i den konsoliderade rapporteringen på motsvarande vis som övriga verksamhetsgrenar.

Redovisningsprinciper för den nya verksamhetsgrenen kommer att inkluderas i årsredovisningen för 2021.

Koncernens strategi för fortsatt förbättrad lönsamhet i Byggverksamheten, ökad aktivitet och investeringar i Projektutvecklingen samt uppbyggnaden av Förvaltningsfastigheter kommer att presenteras i sin helhet av koncernledningen på en kapitalmarknadsdag 7 december, 2021.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se