Skanska gör ny miljardförsäljning

Skanska gör ny miljardförsäljning

Transaktion

14 juni 2019

Fastigheten kommer att vara huvudkontoret för Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA. ECHA och Skanska tecknade hyresavtalet i december 2017.

Skanska har sålt en kontorsfastighet Helsingfors, Finland för cirka EUR 135 M, cirka 1,4 miljarder kronor. Köpare är HANSAINVEST Real Assets. Projektet är utvecklat av Skanska Finland och försäljningen bokförs i rörelsegrenen Kommersiell fastighetsutveckling i det andra kvartalet 2019. Tillträde till fastigheten är i januari 2020.

Fastigheten kommer att vara huvudkontoret för Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA. ECHA och Skanska tecknade hyresavtalet i december 2017. Kontorsbyggnaden som är på åtta våningar är under uppbyggnad på en centralt i Telakkaranta-området i Helsingfors. Totalt består ECHA-byggnadskomplexet av cirka 17 700 kvadratmeter uthyrbart utrymme. Byggandet av de nya lokalerna förväntas vara klart före utgången av 2019.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Norden, med verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i Sverige, Norge och Finland samt utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader. Kommersiell fastighetsutveckling sker även i Danmark. Skanska omsatte cirka 67 miljarder kronor i sin nordiska verksamhet och hade drygt 15 500 anställda under 2018.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se