Skanska fixar det sista vid Slussen för 1,5 miljarder Skanska utför de återstående arbetena vid Slussen i Stockholm för cirka 1,5 miljarder kronor.

Skanska fixar det sista vid Slussen för 1,5 miljarder

Stadsutveckling

19 maj 2021

Skanska och Exploateringskontoret, Stockholms stad, har kommit överens om ny riktkostnad för kvarstående och tillkommande arbeten vid ombyggnaden av Slussen, Stockholm.

Den nya riktkostnaden genererar en orderingång på cirka 1,5 miljarder kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska Sverige för det andra kvartalet 2021.

Tillkommande arbeten omfattar bland annat grundläggning och konstruktion av byggnaden som kallas Mälarterrassen, som integreras i stadens anläggning. Finplanerings- och landskapsarbeten längs Katarinavägen och Södermalmstorg ingår också.

Därtill omfattas stomkompletterings- och installationsarbeten, arbeten med en konstbyggnad, inklusive provisorier längs Tranbodarna, samt landfästen för en ny gång- och cykelbro, vilka tidigare inte varit reglerade.

Sammantaget innebär detta även en förlängd entreprenadtid, bland annat på grund av arkeologiska utgrävningar. Skanskas uppdrag vid Slussen startade under 2015. I det nya avtalet med tillkommande arbeten fastställs färdigställandet till den första juni 2025.

Skanska genomför sedan tidigare fyra entreprenader vid Slussen. Dessa omfattar själva slussen med tillhörande avbördningskanaler, Slussbron, lågbroar, kaj- och förstärkningsarbeten samt arbeten med en handelsplats under Katarinavägen.

Dessutom utför Skanska stomkompletteringar för det framtida bussgaraget.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se