Skanska får finsk miljardorder Foto: Skanska

Skanska får finsk miljardorder

Stadsutveckling

30 maj 2018

Totalt är bolagets nya byggorder värd 1,6 miljarder. Ett omfattande arbete som står klart hösten 2021.

 

Skanska har i ett konsortium med Pöyry tecknat avtal med Transportverket i Finland om att bygga Lahtis södra ringled, Finland. Skanskas andel av kontraktet är värd cirka 161 miljoner euro, cirka 1,6 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det andra kvartalet 2018.

Lahtis södra ringled, som genomförs genom ett alliansavtal, är den tekniskt mest krävande och ekonomiskt mest betydande delen av projektet. Den omfattar bland annat tre korsningar, två tunnlar och 12 broar.

Syftet med Lahtis ringledsprojekt är att säkerställa ett smidigt och säkert flöde av trafik på motorväg 12 samt att främja utvecklingsmöjligheterna för företag och en effektiv användning av mark i hela Lahtisregionen.

Bygget har redan påbörjats och beräknas öppna för trafik i november 2020 och vara helt färdigställt i september 2021.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se