Skanska bygger om del av hamn i USA för 2,3 miljarder

Skanska bygger om del av hamn i USA för 2,3 miljarder

Transaktion

16 augusti 2022

Skanska har tecknat ett kontrakt med Virginia Port Authority gällande att bygga om Portsmouth Marine Terminal i Portsmouth, Virginia, USA. 

Kontraktet är värt cirka USD 233M, cirka 2,3 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det tredje kvartalet 2022.

Projektet omfattar att bygga om cirka 30 hektar av den 115 hektar stora Portsmouth Marine Terminal till användning för en havsbaserad vindhamn.

Ombyggnaden av hamnen stöder projektet Coastal Virginia Offshore Wind (CVOW), som är det största havsvindprojektet i sitt slag i USA.

Bygget påbörjades i juli 2022 och färdigställandet är planerat till 2025.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se