Skanska bygger nytt Stockholmshus Foto: Skanska

Skanska bygger nytt Stockholmshus

Bostäder

11 september 2019

Det blir Skanskas första uppdrag inom ramen för de så kallade Stockholmshusen. Kontraktet är värt drygt 150 miljoner kronor.

Skanska har fått i uppdrag av Familjebostäder att bygga fyra flerbostadshus med 92 lägenheter i Farsta Strand.

Stockholmshusen är en satsning från Stockholms Stad och de allmännyttiga bostadsbolagen i staden med syfte att i hög takt skapa många nya hyresrätter. Tillsammans med byggföretagen tas ett helhetsgrepp på byggprocessen för att korta ledtider och skapa bra bostäder på så kort tid som möjligt. Det rör sig om hållbara bostäder och hus som ritas för att passa väl in i stadsmiljön. Genom att byggbolagen involveras tidigt i processen skapas möjligheter till kortare byggtid och lägre kostnader.

De fyra husen i Farsta Strand blir sex våningar höga och byggs i nära anslutning till kollektivtrafiken. De projekteras enligt Miljöbyggnad, silvernivå. Miljöbyggnad är ett svenskt certifieringssystem som är utvecklat för framför allt bostäder och lokaler, med krav inom energi, innemiljö och kemiska ämnen. Miljöbyggnad administreras av Sweden Green Building Council (SGBC).

Ett första spadtag för det nya bygget togs i igår och ska husen stå klara för inflyttning år 2021.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se