Skanska bygger nytt kontor åt Vectura

Skanska bygger nytt kontor åt Vectura

Stadsutveckling

13 juni 2023

Skanska har fått i uppdrag av Vectura Fastigheter att uppföra en byggnad för kontor och forskning i Brunnshög, Lund.

Kontraktet är värt cirka 650 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Sverige i det andra kvartalet 2023.

Det nya kontoret blir säte för Kockums och Combitechs verksamheter i Skåne. De båda bolagen som ingår i Saab AB kommer även att ha en bas för forskning och utveckling i fastigheten.

Kontorshuset kommer att bli nio våningar högt och omfattar totalt 24 000 kvadratmeter. Det ska motsvara högt ställda hållbarhetskrav och målsättningen är att det ska certifieras enligt LEED Gold.

Byggnadsarbetena påbörjas inom kort och projektet ska vara färdigt under tredje kvartalet 2025.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se