Skanska avyttrar i Malmö
Bild: Skanska

Skanska avyttrar i Malmö

Transaktion

24 november 2022

Skanska Kommersiell Fastighetsutveckling har sålt kontorsfastigheten Aqua i Malmö till Skanska Förvaltningsfastigheter för cirka 600 miljoner kronor. Den interna transaktionen har ingen kassaflödespåverkande effekt och kommer att bokföras i det fjärde kvartalet 2022. Tillträdet sker omgående.

Kontorsfastigheten Aqua är belägen på Neptunigatan i Malmö och har en total uthyrningsbar yta om cirka 9 900 kvadratmeter. Fastigheten, som är utvecklad och byggd av Skanska, färdigställdes 2022 och är uthyrd till 94%. Bland hyresgästerna finns Trafikverket, Columbus, Axpo, Coolstuff, Agito, Nola och Aqua Sushi.

Transaktionen sker till marknadsmässiga villkor och är den andra med Skanska Förvaltningsfastigheter som motpart. Tidigare i år köptes kontorshuset Epic i Malmö. Den nya verksamhetsgrenen har som ambition att etablera en långsiktig portfölj med högkvalitativa, klimatsmarta och hälsosamma kontorshus i Stockholm, Göteborg och Malmö. För att förtydliga vår utökade verksamhet som nu även innefattar långsiktigt ägande byter nu Skanska Öresund namn till Skanska Fastigheter Malmö.

Aqua är certifierat enligt LEEDs högsta nivå Platinum, samt certifieras enligt WELL. LEED är en global tredjepartscertifiering för miljövänlig design, konstruktion, drift och underhåll. WELL baseras på medicinsk och vetenskaplig forskning med fokus på hälsosamma arbetsplatser och hur människor påverkas av den byggda miljön.

Aqua är en av flera kontorsfastigheter som Skanska har utvecklat på Universitetsholmen i Malmö. Granne med Aqua finns Skanskas kommande kontorsprojekt Oas, som är under uppförande och färdigställs våren 2024.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se