Skanska-aktien rasar efter svag rapport Foto: TT

Skanska-aktien rasar efter svag rapport

Ekonomi

8 februari 2019

Byggkoncernen Skanska redovisar en vinst före skatt på 2 366 miljoner kronor för fjärde kvartalet 2018.

Det kan jämföras med vinsten på 751 miljoner kronor motsvarande period året före.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med en vinst på 2 514 miljoner kronor, enligt Reuters sammanställning.

Intäkterna ökade till 49 689 miljoner kronor, jämfört med 43 619 miljoner kronor ett år tidigare.

Styrelsen föreslår en sänkt utdelning till aktieägarna på 6:00 kronor per aktie, vilket kan jämföras med utdelningen i fjol på 8:25 kronor per aktie.

För helåret gick det dock sämre. Där sjönk rörelseresultatet från 5,5 miljarder 2017 till 4,8 för 2018. Resultatet per aktie sjönk med 21 procent från 12,01 till 8,25 och styrelsen föreslår en utdleninge på sex kronor vilket är en minskning med över två kronor per aktie.

Välkomnandet på börsen blev inte god efter de svaga årsrapporten för 2018. En halvtimme efter börsöppning sjönk aktien -7,6 procent.

Av Jesper Lögdahl & TT

Faktaruta

Skanskas 2018:

 • Intäkterna uppgick till 170,5 (160,8) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade intäkterna med 3 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 4,8 (5,5) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 14 procent.
 • Resultatet per aktie minskade med 21 procent till 9,55 (12,01) kronor.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 6,00 (8,25) kronor per aktie.
 • Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till 7,4 (2,9) miljarder kronor, enligt IFRS.
 • Operativa finansiella tillgångar uppgick till 14,2 (30 september 2018; 7,3) miljarder kronor, enligt IFRS.
 • Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 151,7 (151,8) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade orderingången med 3 procent. Orderstocken uppgick till 192,0 (30 september 2018; 186,3) miljarder kronor.
 • Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 1,1 (1,2) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 8 procent och inkluderar omstruktureringskostnader, projektnedskrivningar och nedskrivningar. De två sistnämnda ingår även i jämförelseperioden.
 • Rörelseresultatet i Projektutveckling uppgick till 4,6 (5,4) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 16 procent.
 • Avkastning på sysselsatt kapital i Projektutveckling uppgick till 13,0 (14,5) procent.
 • Nettodesinvesteringar i Projektutveckling uppgick till 5,4 (0,8) miljarder kronor, enligt IFRS.

Källa: Skanska

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se