Skånebolaget tappar i resultat
Per Johansson, vd, Brinova. Foto: Brinova

Skånebolaget tappar i resultat

Ekonomi

2 maj 2019

Det blev ett starkt intäktskvartal på hyressidan för Brinova. Samtidigt går resultatet ner i första rapporten för året.

Under kvartalet har bolaget bland annat tillträtt samhällsfastigheten Karlskrona Västra Nättraby 10:87 och den 27 mars tecknades avtal om förvärv av projektfastigheter för bostäder och förskola, Kristianstad, Bajonetten 3 och 6.

Kanske har dessa köp påverkat resultatet för i den första rapporten för 2019 går Brinovas ner till 12,9 miljoner jämfört med föregående år och period då det landade på 20,4 miljoner. I övrigt pekar siffrorna uppåt. Hyresintäkterna går upp med 11 procent och landar på 66 miljoner samt att både driftsöverskottet och ökade med 8 procent och stannade på 38,6 miljoner.

Bolagets vd Per Johansson är nöjd:

– Det är fortsatt hög uthyrningsgrad i en större fastighetsportfölj. Vi fortsatte i kvartalet också att bygga ut vår projektportfölj, bland annat genom att arbete med några strategiskt viktiga planarbeten, ett arbete som syftar till att skapa lönsam tillväxt med egna projekt.

Av Jesper Lögdahl

Faktaruta

Brinovas första kvartal 2019: 

  • Hyresintäkterna ökade med 11 procent till 66,0 Mkr (59,4).
  • Driftsöverskottet ökade med 8 procent till 38,6 Mkr (35,7).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 5 procent till 22,8 Mkr (21,7).
  • Periodens resultat uppgick till 12,9 Mkr (20,4), motsvarande ett resultat per aktie om 0,18 kronor (0,28).
  • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår med 12,5 Mkr (9,9).
  • Orealiserade värdeförändringar på derivat ingår med -17,4 Mkr (-1,9).
  • Fastighetsportföljens värde ökade med 15 procent till 3 838,3 Mkr (3 348,7).

Källa: Brinova

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se