Skåne-bolaget vill till börsens huvudlista
Foto: Pixabay

Skåne-bolaget vill till börsens huvudlista

Ekonomi

26 november 2019

Styrelsen för Fastighets AB Trianon har beslutat att ansöka om listbyte från Nasdaq First North Premier Growth Market till Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

Trianon avser att inleda processen inom kort och avsikten är att listbytet ska genomföras inom sex till tolv månader, förutsatt att ansökan godkänns av Nasdaq Stockholm.

Trianon anser att ett listbyte är ett naturligt steg i bolagets fortsatta utveckling och expansion samt att bolaget därigenom kommer att stärka sin profil i förhållande till hyresgäster, investerare och andra intressenter.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se