Sista chansen – krisbolaget ber om 400 miljoner Foto: TT

Sista chansen – krisbolaget ber om 400 miljoner

Ekonomi

18 april 2019

Nu behöver bolaget pengar för att färdigställa flera projekt. Styrelsen ber därför om att få plocka in 400 miljoner i likvida medel.

Prime Living har sedan förra året dragits med stora ekonomiska problem. Bland annat flaggade de för att de skulle tvingas bomma igen om de inte fick in likvida medel.

Det var en av anledningarna till att de tidigare i år lanserades ett sparprogram som bland annat gick ut på att skära ner personalstyrkan.

Sålt bestånd

Redan i december 2018 blev det klart att bolaget, för att få in pengar, valde att sälja utvecklingsfastigheterna Rud 4:1 och Rud 760:42 i Göteborg till Altplatsen Utveckling AB till ett pris av 28 miljoner och utvecklingsfastigheten Sollentuna Sjöstjärnan 2 till Amasten till ett överenskommet fastighetsvärde om 33,2 miljoner.

I februari blev det klart att även försäljningen av förvaltningsfastigheten Karlstad Kornetten 2 gick till Verna Söderort AB baserat på ett underliggande fastighetsvärde på 70 miljoner gick igenom.

400 miljoner

Nu har bolaget bestämt sig för att göra ytterligare ett rejält försök att få in likvida medel.

Styrelsen föreslår till kommande bolagstämman att besluta om nyemissioner upp till ett sammanlagt belopp om högst 400 miljoner kronor.

Syftet med beslutet är att möjliggöra för Prime Living att skaffa kapital för att färdigställa bolagets fastighetsutvecklingsprojekt i Spånga samt Dublin, Irland

Styrelsen vill också stoppa utdelning på preferensaktier och stamaktier och att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Av Jesper Lögdahl

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se