Signatur på väg mot två miljarder – Transaktionen matchar vår förvärvsstrategi om kassaflödesfastigheter med tydliga och värdeskapande utvecklingsmöjligheter, säger Signaturs VD Dan Astrén.

Signatur på väg mot två miljarder

Transaktion

16 april 2021

Signatur intensifierar förvärvstakten för att nå ett innehav på två miljarder. Senaste förvärvet är tre bostadsfastigheter för drygt 90 miljoner i Eslöv.

Signatur Fastigheter har förvärvat tre fastigheter i centrala Eslöv med en total uthyrbar yta om drygt 5 200 kvadratmeter, varav omkring tre fjärdedelar utgörs av lägenheter och resterande del av kommersiella lokaler.

Transaktionen sker i bolagsform till ett underliggande fastighetsvärde om 91,5 miljoner kronor, motsvarande cirka 17 600 kronor per kvadratmeter.

Hyresvärdet uppgår till cirka 6,1 miljoner kronor per år med ett bedömt driftnetto om 4,1 miljoner.

Finansiering sker via egna medel och banklån. Tillträde sker per omgående.

– Vi är mycket nöjda med förvärvet av dessa tre fastigheter centralt belägna i en ort med goda kommunikationer. Det finns potential till standardhöjande renoveringar i lägenheterna vid omflyttningar samt till att konvertera lokalyta till nya lägenheter, säger VD Dan Astrén.

Flera potentiella förvärv i pipeline

Affären ska ses som en komplettering till Signaturs befintliga bestånd med bra belägna fastigheter i Öresundsregionen som ger ytterligare synergier i förvaltningen.

– Transaktionen matchar därmed vår förvärvsstrategi om kassaflödesfastigheter med tydliga och värdeskapande utvecklingsmöjligheter, och är ett led i vår expansion med ambitionen att nå ett fastighetsvärde om två miljarder under året, säger Dan Astrén.

Efter tillträdet av de aktuella fastigheterna uppgår Signaturs fastighetsbestånd till cirka 1 200 miljoner kronor.

– Vi arbetar för närvarande med ett antal potentiella förvärv där vi kan ta oss an oslipade diamanter i form av fastigheter med miljömässiga, ekonomiska eller sociala brister som vi kan förädla över tid, förklarar Dan Astrén.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se