Signatur köper hyreshus i Helsingborg

Signatur köper hyreshus i Helsingborg

Transaktion

26 november 2020

Signatur har förvärvat två hyresfastigheter nära Knutpunkten i Helsingborg för en sammanlagd köpeskilling om 45 MSEK.

Fastigheterna har en uthyrningsbar area om 2 335 kvm och inhyser en mix av lägenheter och lokaler. Tillträde sker i mitten av december 2020.

Överenskommet fastighetsvärde är 45 MSEK och transaktionen är en bolagsaffär. Förvärvet finansieras dels genom en riktad emission av 625 000 B-aktier i Signatur Fastigheter om 17,60 SEK per aktie motsvarande ca 11 MSEK, och resterande genom banklån och egna medel.

Fastigheterna har en total uthyrningsbar yta om 2 335 kvm. Hyresintäkterna uppgår till ca 2,8 MSEK per år vilket ger ett bedömt driftnetto om 2 MSEK om året.

Den riktade emissionen genomförs med stöd av befintligt bemyndigande från bolagsstämman den 23 april 2020. Genom emissionen ökar antalet B-aktier i Signatur Fastigheter till 20 401 831 och aktiekapitalet ökar med 397 648 SEK till 12 986 903 SEK.

Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att öka Signatur Fastigheters möjligheter att förvärva fastigheter och växa bolaget för att på så vis skapa större värden för aktieägarna.

– Vi är glada över att fortsätta expansionen av vårt bestånd i Öresundsregionen. Denna transaktion matchar vår förvärvsstrategi om kassaflödesfastigheter med utvecklingsmöjligheter, dessutom på bra läge i centrala Helsingborg, säger Dan Astrén, VD.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se