Signatur Fastigheter förvärvar nytt i Lund

Signatur Fastigheter förvärvar nytt i Lund

Transaktion

20 oktober 2020

Signatur har förvärvat två samhällsfastigheter i Dalby med en uthyrningsbar area om 1 833 kvm.

Fastigheterna inhyser dels LSS-bostäder och dels skolverksamheter.

Överenskommet fastighetsvärde är totalt 30 miljoner kronor och transaktionerna är bolagsaffärer. Förvärvet finansieras genom banklån och egna medel.

Fastigheterna har en total uthyrningsbar yta om 1 833 kvm. Hyresintäkterna uppgår till ca 2,1 miljoner kronor vilket ger ett bedömt driftnetto om 1,9 miljoner kronor. Fastigheterna hyrs ut till omsorgsbolaget Ambea AB.

Fastigheterna tillträds i månadsskiftet oktober/november

– Att förvärva kassaflödesgenererande fastigheter med utvecklingspotential är vår strategi, förvärven i Dalby ger oss just detta. Vi är glada över att kunna addera ytterligare stabila intäktsflöden till vår portfölj, säger Dan Astrén, VD.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se