Signatur Fastigheter förvärvar i Trelleborg

Signatur Fastigheter förvärvar i Trelleborg

Transaktion

22 maj 2020

Signatur har förvärvat sju bostadsfastigheter i Trelleborg med en uthyrningsbar area om 2 741 kvm. ≈

Överenskommet fastighetsvärde är 50 miljoner kronor och transaktionen är en bolagsaffär. Förvärvet finansieras dels genom en riktad emission av 66 667 B-aktier i Signatur Fastigheter om 15 kronor per aktie motsvarande ca 1 miljoner kronor, och resterande genom banklån och egna medel.

Beståndet består av 50 lägenheter samt garage och parkeringsplatser. De har en total uthyrningsbar yta om 2 741 kvm. Hyresintäkterna uppgår till ca 3,2 miljoner kronor vilket ger ett bedömt driftnetto om 2,2 miljoner kronor.

Den riktade emissionen genomförs med stöd av befintligt bemyndigande från bolagsstämman den 23 april 2020. Genom emissionen ökar antalet registrerade B-aktier i Signatur Fastigheter till 19 787 035 och registrerat aktiekapital ökar med 42 413,55 kronor till 12 589 252 kronor.

Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att öka Signatur Fastigheters möjligheter att förvärva fastigheter och växa bolaget för att på så vis skapa större värden för aktieägarna.

Fastigheterna tillträds i månadsskiftet juni/juli och avtalet är villkorat av att finansiering erhålls.

”Vi är glada över att nu etablera oss i Trelleborg. Detta förvärv är i linje med vår affärsidé att förvärva kassaflöde med utvecklingsmöjligheter. Såväl utvecklings- som förtätningspotential finns i beståndet vilket ger oss möjligheten att frigöra outnyttjade värden.” säger Dan Astrén, VD.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se