SHH storsäljer byggrätter till Amasten och Balder-JV SB Bostad, ett bolag gemensamt ägt av SHH och Balder, har förvärvat SHH Landbolagets projekt Tumba Skog.

SHH storsäljer byggrätter till Amasten och Balder-JV

Transaktion

2 juli 2021

SHH säljer bostadsbyggrätter i två stora affärer som ger ett resultattillskott om 20 miljoner under första halvåret 2021.

SHH har tecknat avtal för avyttring av 300 bostadsbyggrätter i Folkets Park i Sundsvall till Amasten.

Dessutom har SHH Landbolagets projekt Tumba Skog i Botkyrka, med byggrätter om cirka 60 000 BTA, förvärvats av SHH:s och Balders gemensamma bolag SB Bostad.

Detaljplanen för fastigheten i Sundsvall vann laga kraft under 2018 och omfattar cirka 18 000 kvadratmeter BTA, motsvarande 300 bostadsbyggrätter med fri upplåtelseform. Folkets Park har ett attraktivt och centralt läge i Sundsvall med närhet till centrum, skolor och Mittuniversitetet.

SB Bostad, ett bolag gemensamt ägt av SHH och Balder, har förvärvat SHH Landbolagets projekt Tumba Skog. I samband med transaktionen har SHH även förvärvat 100% av SHH Landbolagets kvarvarande projekt. SHH Landbolagets kvarvarande projekt utgör bostadsbyggrätter om cirka 20 000 BTA, vilka kommer utvecklas enskilt av SHH.

De två transaktionerna medför ett resultattillskott om cirka 20 miljoner kronor under första halvåret för SHH.

– Dessa två affärer ligger i linje med SHH:s strategi att renodla portföljen och växa inom våra prioriterade regioner, vilka innefattar bland annat Storstockholm, Mälardalen och Skåne. Amasten är redan en etablerad aktör i Sundsvall och vi lämnar med stort förtroende över Folkets Park till en fastighetsägare som är aktiv i staden. Projekten i Landbolagets kvarvarande portfölj är samtliga belägna i Storstockholm. Tillsammans med Balder ser vi även fram emot att utveckla Tumba Skog vidare till en levande och hållbar stadsdel, säger Fredrik Alvarsson, VD SHH Bostad.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se