Sernekes nya Malmöprojekt Foto: Felix Gerlach

Sernekes nya Malmöprojekt

Stadsutveckling

21 december 2018

Serneke Anläggning har tecknat avtal med Malmö stad där ordersumman uppgår till omkring 38 miljoner kronor.

Stadsdelen Hyllie i Malmö fortsätter att växa med nya byggnationer. Avtalet som Serneke Anläggning ingått med Malmö stad omfattar färdigställande av gatumiljön i ett antal kvarter där nya bostäder byggts. Det handlar bland annat om belysning, stensättning, asfaltering, plantering och dagvattensystem. Arbetet kommer att ske i flera deletapper.

– Det är jätteroligt att Serneke Anläggning nu också är en del av utvecklingen i Hyllie, en verkligt dynamisk del av Malmö, där koncernen sedan tidigare är aktiv. Vår personal ser fram emot att få skapa en attraktiv gatumiljö i området, säger Ronny Nilsson, arbetschef på Serneke Anläggning.

De aktuella anläggningsarbetena kommer att starta under våren 2019 och beräknas vara färdigställda hösten 2021. Ordervärdet på omkring 38 miljoner kronor inkluderas i orderingången för fjärde kvartalet 2018.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se