Serneke utvecklar Gårdsten i Göteborg

Serneke utvecklar Gårdsten i Göteborg

 

11 mars 2015

Som ett led i en tioårig utbyggnadsplan för Gårdsten i Göteborg utvecklar nu byggbolaget och projektutvecklaren SERNEKE ett större markområde för hotell, kontor, verksamheter, vård och restaurang.

Gårdsten är idag ett område med mycket bostäder och få verksamheter. I höstas köpte SERNEKE 139 000 kvm mark i området, varav en del såldes till GLC för byggnationen av deras nya logistikcenter. Nu har SERNEKE tagit fram en utbyggnadsplan för resterande mark i området.

- Vi vill skapa ett flexibelt område som kan förändras över tid och som är hållbart ur både ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv, säger Ola Serneke, VD SERNEKE.

Området i Södra Gårdsten ska bebyggas i fyra etapper. Den första etappen består främst av kontors-och verksamhetslokaler samt kontorshotell. Denna etapp innefattar även GLC som nu flyttar hela sin verksamhet till Gårdsten. Byggstart av den första etappen kommer att ske under hösten 2015

Vill du veta mer om Fastighetsobligationer och Preferensaktier? se konferens: Fastighetsobligationer och Preferensaktier 2015-2020.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se

Källa:

Pressmeddelande Serneke för mer information vänligen kontakta Ola Serneke, Koncern VD SERNEKE Group, tfn: 0706-24 39 90 ola@serneke.se