Serneke utökar med nytt stort markköp
Ola Serneke, vd, Serneke. Foto: Serneke.

Serneke utökar med nytt stort markköp

Transaktion

8 maj 2017

Bolaget vill köpa mark av Platzer som omfattar en miljon kvadratmeter och ligger i anslutning till den fastighet Serneke köpte 2016.

Serneke Fastighet och Platzer har i dag tecknat en avsiktsförklaring kring ett större markförvärv vid Säve flygplats. Serneke Fastighet avser att köpa Platzers fastighet om 100 hektar vid Säve Depå, till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 100 miljoner.

Det aktuella markområdet på Säve, som omfattar omkring en miljon kvadratmeter, ligger i direkt anslutning till den fastighet som Serneke köpte i maj 2016. Sernekes totala sammanhängande markinnehav skulle vid en genomförd affär med Platzer omfatta omkring tre miljoner kvadratmeter utvecklingsbar mark.

– Vi ser stora utvecklingsmöjligheter för fastigheten på Säve. Med tillgång till mer mark skapar vi ännu bättre förutsättningar för att utveckla verksamheter som kommer staden och regionen till gagn, säger Krister Johansson, VD för Serneke Fastighet.

– Området kring Säve flygplats och Säve Depå kommer att utvecklas bäst med en och samma ägare. Genom en försäljning av Säve Depå till Serneke Fastighet får området en stark ägare och vi på Platzer kan fullt ut fokusera på att utveckla våra logistikfastigheter i Arendal och Torslanda, säger P-G Persson, VD på Platzer Fastigheter, säger Per-Gunnar Persson, VD på Platzer.

Fastigheten förvärvas via ett bolagsförvärv av AB Platzer Åseby 7:2.

Serneke och Platzer har med avsiktsförklaringen satt ett mål att slutförhandla affären till utgången av maj i år. Måldatum för tillträde är senast 1 september 2017.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se