Serneke tar hem kampen om regionens hus i Skövde

Serneke tar hem kampen om regionens hus i Skövde

 

25 mars 2015

I juni förra året togs beslut om att bygga ett nytt Regionens Hus i Skövde. Serneke har blivit tilldelade projektet och ska därmed bygga i ett av Skövdes mest attraktiva lägen. Projektet består inte bara i att uppföra byggnaden, utan även i att äga och förvalta fastigheten.

Serneke tog tillsammans med Abako Arkitektkontor fram det vinnande förslaget i upphandlingen om nya Regionens Hus i Skövde.

- Detta är ett hus jag gärna vill jobba i. Den öppna planlösningen och volymen är väldigt trevlig, säger Bengt Säterskog, administrativ direktör, Västra Götalandsregionen.

Idag finns ca 350 personer som arbetar med regionfrågor utspridda i Skövde, men i och med det nya Regionens Hus ska de nu samlas på en och samma plats. Byggnaden ska bland annat rymma 360 arbetsplatser, reception, mötesrum och gemensamma ytor. Den totala volymen är ännu inte fastställd.

- Vi är väldigt nöjda att ha blivit tilldelade detta projekt. Att skapa en god samverkan mellan olika funktioner och lokaler tycker vi är riktigt spännande. Vi har redan i anbudsskedet lagt ner oerhört mycket tid och kraft på att rita en bra produkt från början. Vi har optimerat kostnader för produktion samt skapat en yteffektiv planlösning som ger kunden god utnyttjandegrad - vi ville verkligen göra detta prestigfyllda projekt, säger Ola Serneke, Koncern VD Serneke.

Regionens Hus ska byggas på Modeparkeringen i centrala Skövde, nära både resecentrum, högskolan och Gothia Science Park. Byggstart beräknas ske till 2017 och huset planeras stå klart till hösten 2018.

Vill du veta mer om Fastighetsobligationer och Preferensaktier? se konferens: Fastighetsobligationer och Preferensaktier 2015-2020.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se

Källa:

Pressmeddelande Serneke för mer information vänligen kontakta Ola Serneke, Koncern VD Serneke, tfn: 0706-24 39 90 ola@serneke.se