Serneke: Stabilisering och transaktion ger plusresultat – En fortsatt stabilisering inom vår entreprenadverksamhet och fler kontinuerliga transaktioner är de två faktorer som i huvudsak bidrar till koncernens positiva rörelseresultatet för perioden på 108 Mkr, säger VD Michael Berglin.

Serneke: Stabilisering och transaktion ger plusresultat

Ekonomi

15 juli 2021

Serneke Group redovisar ett positivt röresleresultat på 108 miljoner kronor för Q2 2021. 

– En fortsatt stabilisering inom vår entreprenadverksamhet och fler kontinuerliga transaktioner är de två faktorer som i huvudsak bidrar till koncernens positiva rörelseresultatet för perioden på 108 Mkr (-139). Vi rör oss i rätt riktning och ser effekt av vårt pågående utvecklingsarbete. Men ökad konkurrens och prispress ställer krav på att vi fortsätter utveckla vårt kunderbjudande och vår leverans, säger Michael Berglin, VD Serneke Group, och fortsätter:

 – Vi har under kvartalet tagit ytterligare ett historiskt kliv i ett av landets största och mest spännande stadsbyggnadsprojekt, Karlastaden. Vårt samarbete med Balder fortsätter och vi har nu avtalat om att tillsammans utveckla ytterligare tre kvarter i stadsdelen. Jag ser det naturligtvis som oerhört glädjande att vi fortsätter att göra ytterligare strukturaffärer i våra större investeringar och att det, förutom en omedelbar positiv påverkan på vårt resultat, även ger fortsatt goda inkomster i form av nya entreprenader och möjliga vinster från vårt gemensamma projektbolag.

Summering av Q2 2021 för Serneke Group:

*Orderingången uppgick till 2 221 Mkr (1 851)

*Intäkterna uppgick till 2 274 Mkr (1 393)

*Rörelseresultatet uppgick till 108 Mkr (-139)

*Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 50 Mkr (-156)

*Periodens kassaflöde uppgick till 47 Mkr (-38)

*Periodens resultat uppgick till 178 Mkr (-114)

*Soliditeten uppgick till 37,2 procent (34,7)

Summering av första halvåret 2021 för Serneke Group:

*Orderingången uppgick till 3 400 Mkr (4 826) och orderstocken uppgick till 13 372 Mkr (11 072)

*Intäkterna uppgick till 4 224 Mkr (3 207)

*Rörelseresultatet uppgick till 139 Mkr (-288 Mkr)

*Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 48 Mkr (-389)

*Tillgängliga likvida medel vid periodens utgång uppgick till 535 Mkr (450)

*Periodens resultat uppgick till 224 Mkr (-220)

 

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se