Previous Next

Serneke säljer två fastigheter till Hemsö för ca en halv miljard

 

21 december 2015

Serneke gör flera affärer med Hemsö bl.a. vid Karlavagnsplatsen i Göteborg där man säljer en fastighet om 96 miljoner samtidigt som man tecknar  ett avtal om uppförandet av Hälsans och utbildningens hus som ska byggas på platsen.

SKÖVDEFASTIGHETEN

Vi är väldigt glada över att Hemsö ser de unika värdena i de produkter vi tar fram till marknaden. Detta projekt har präglats av nära samarbete mellan samtliga våra affärsenheter Projektutveckling, Anläggning och Bygg.

Det är precis på detta sätt, som vi ska använda vårt nytänkande och kompletta erbjudande. Regionens Hus i Skövde kommer att bli Skövdes bästa och mest moderna kontorshus när det står klart 2018, säger Ola Serneke, VD Serneke Group.

Regionens Hus kommer att uppföras i direkt anslutning till centralstationen i Skövde och kommer att inrymma 360 arbetsplatser, reception, mötesrum och gemensamma ytor som disponeras av hyresgästen Västra Götalandsregionen. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om ca 7300 kvadratmeter.

- Fastigheten har ett attraktivt läge och med Västra Götalandsregionen som långsiktig hyresgäst utgör den ett värdefullt komplement till Hemsös fastighetsportfölj, säger Per Berggren, VD Hemsö.

Hemsö tillträder fastigheten omgående. Newsec har varit säljarens rådgivare i affärerna.

GÖTEBORGSFASTIGHETEN

Serneke har sålt en fastighet vid Karlavagnsplatsen i Göteborg till Hemsö för 96 miljoner kronor. I samband med affären tecknades också ett avtal om uppförandet av Hälsans och utbildningens hus som ska byggas på platsen. Serneke kommer ta ansvar för allt från projektering till färdig byggnad, ett uppdrag som är värt cirka 300 miljoner kronor.

Den nya stadsdelen Karlastaden på Lindholmen i Göteborg utvecklas av Serneke och kommer att bli en tät blandstad bestående av cirka tio kvarter med uppemot 2000 bostäder, hotell, kontor, handel och service. Karlastaden är mest känd för dess kommande skyskrapa, Karlatornet. Hälsans och utbildningens hus utgör en viktig del av platsen och fastigheten kommer främst att inrymma hyresgäster inom vård och utbildning. Fastigheten har en kommande uthyrningsbar yta om ca 12 000 kvadratmeter och projektet beräknas påbörjas under hösten 2016.

- Vi märker ett stort intresse från såväl företag, bostadssökande, verksamheter och investerare om att få vara en del av Karlastaden. Hemsö är en långsiktig ägare och förvaltare av samhällsfastigheter vilket gör att det känns mycket tillfredställande att de blir ägare av denna fastighet. Stadsdelen kommer att bli ett område med en högre befolkningstäthet än Londons centrala delar och innehållet kommer bli något alldeles säreget, säger Ola Serneke, VD Serneke Group.

- Göteborg är en expansiv ort med intressanta framtidsplaner. Vi på Hemsö är glada över att vara en del av denna utveckling, säger Hemsös VD Per Berggren.

Hemsö tillträder fastigheten omgående. Newsec har varit säljarens rådgivare i affären.

Visste du att vi har en konferens som tar upp Göteborgs Stads fastighetsutveckling? se konferens: Göteborg 2035: 262 miljarder i utvecklingspotential .

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se

Källa:

För mer information, kontakta: Ola Serneke, VD Tel: +46 706 243990 ola.serneke@serneke.se