Serneke slår tillbaka mot Nacka kommun Planen är att Orminge Centrum ska vara klart 2030. Då kommer där finnas nära 2 000 nya bostäder i centrum, lokaler för handel och annan verksamhet.

Serneke slår tillbaka mot Nacka kommun

Juridik

15 mars 2022

Nu slår Serneke tillbaka efter Nacka kommuns besked att man häver avtalet angpående Orminge Centrum med bolaget. – Nacka kommun har inte lyckats med att göra en fackmässig projektering, vilket åligger dem. Vi har framställt krav på ersättning för den skada vi lidit, säger Sernekes presschef till World in Property.

Nacka kommun meddelade nyligen att samarbetet med Serneke gällande utbyggnad i Orminge centrum avbryts. De huvudsakliga anledningarna till beslutet är enligt kommunen att arbetet ännu inte påbörjats vilket medför väsentliga förseningar och gör det omöjligt att fullfölja kontraktet.

Serneke Sverige AB fick i december 2021 i uppdrag av Nacka kommun att genomföra den fortsatta utbyggnaden i Orminge gällande vägar, vatten och avloppsledningar. Planen är att Orminge Centrum ska vara klart 2030. Då kommer där finnas nära 2 000 nya bostäder i centrum, lokaler för handel och annan verksamhet.

Men Serneke anser inte att komunnen hävt avtalet på giltig grund.

– Nacka kommun har inte lyckats med att göra en fackmässig projektering, vilket åligger dem. Detta innebär att arbeten inte kan utföras, att arbeten som behöver utföras saknas i projekteringen och att det även inverkar på möjligheten för oss att utföra arbetena enligt gällande arbetsmiljöföreskrifter, säger Sernekes presschef Johan Live till World in Property och fortsätter:

– Eftersom säkerheten för vår personal, och för allmänhet som ska röra sig i området, alltid är högsta prioritet har den bristande projekteringen orsakat förseningen. Nacka kommun har helt enkelt inte gett oss tillräckliga förutsättningar för att kunna starta arbetena. Vi har påtalat bristerna i projekteringen till kommunen vid upprepade tillfällen både i skrift och i möten men vi har inte fått svar, alternativt har de hävdat att det inte ligger i deras ansvar.

Serneke har nu ställt krav på ersättning från kommunen.

 

– Därför anser vi inte att kommunen har rätt att häva kontraktet på de grunder de nu hänvisar till. Vi har skickat ett formellt svar till kommunen och gett vår syn på situationen. Vi har förklarat att vi inte anser att de har rätt att häva kontraktet på dessa grunder och framställt krav på ersättning för den skada vi lidit, belopp har vi ännu inte meddelat. Vi kommer nu att avveckla entreprenaden – vilket inte ska uppfattas som att vi accepterar hävningen, säger Johan Live.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se