Serneke: Orderingången minskade 58 procent – Vi är mer selektiva i vårt orderintag och kontrollerade i vår leverans. Hårt arbete lönar sig och i denna verksamhet finns inga genvägar - disciplin och fokus är nödvändigt för att fortsätta förbättra lönsamheten, säger Michael Berglin, VD och koncernchef Serneke Group.

Serneke: Orderingången minskade 58 procent

Ekonomi

9 februari 2022

Sernekes orderingång minskade med 58 procent i Q4 2021 jämfört med motsvarande period året innan. Men flera siffror rapporten pekar i positiv riktning.

– Entreprenadverksamheten i Serneke Sverige fortsätter stabiliseras och fjärde kvartalet uppvisar ett rörelseresultat för affärsområdet om 32 Mkr. Vi är mer selektiva i vårt orderintag och kontrollerade i vår leverans. Hårt arbete lönar sig och i denna verksamhet finns inga genvägar - disciplin och fokus är nödvändigt för att fortsätta förbättra lönsamheten, säger Michael Berglin, VD och koncernchef Serneke Group, och fortsätter:

– Vi går in i 2022 stärkta av vad vi gemensamt åstadkommit under 2021. Kursen ligger fast med fokus på god kontroll och ett bolag med en ytterligare stärkt kultur. Utvecklingen det senaste året bevisar verkligen styrkan hos medarbetarna i vårt bolag. Vi välkomnar samtidigt en delvis ny koncernledning som ska accelerera arbetet med att leverera ett erbjudande som är effektivare, mer hållbart och ännu tydligare visar att Serneke är nästa generation bolag.

Summering av Q4 2021 för Serneke Group:

*Orderingången uppgick till 1 749 Mkr (4 852)

*Intäkterna uppgick till 2 543 Mkr (2 166)

*Rörelseresultatet uppgick till 71 Mkr (-47)

*Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -140 Mkr (204)

*Periodens kassaflöde uppgick till -28 Mkr (153)

*Periodens resultat uppgick till 87 Mkr (-72)

*Soliditeten uppgick till 35,7 procent (32,5)

*Försäljning av kvarter Aries till JV-bolaget Karlastaden Group AB som samägs av Serneke och Fastighets AB Balder.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se