Serneke och Balder gör framsteg i Karlatornet

Serneke och Balder gör framsteg i Karlatornet

Transaktion

7 februari 2024

Serneke och Balder har i början av februari gjort viktiga framsteg i projekt Karlatornet, bland annat en försäljning av hotellbyggnaden till Balder.

Projektet följer tidplan och närmar sig färdigställandet, med endast cirka 5 procent av kostnaderna kvar.

Karlatornet AB, som ägs till häften var av Serneke och Fastighets AB Balder (”Balder”), är projektbolaget för utvecklingen av Karlatornet på Lindholmen i Göteborg. Karlatornet utgör i sin tur ett av totalt åtta kvarter i stadsutvecklingsprojektet Karlastaden.

  • Serneke och Balder, genom Karlatornet AB, har i början av februari genomfört en försäljning av Karlatornets hotellbyggnad till Balder för ett underliggande fastighetsvärde om cirka 660 miljoner kronor. Balder nyttjar i och med transaktionen sin optionsrätt.
  • Hotellets yta är cirka 17 000 kvadratmeter och omfattar cirka 300 rum fördelat på 15 våningar. Strawberry-koncernen är hyresgäst som med start sommaren 2024 ska driva ett Clarion-hotell i byggnaden. Även mäklarfirman ESNY är hyresgäst i hotelldelen.
  • Karlatornet AB har även beslutat att inleda en mäklarledd försäljningsprocess av kontorsbyggnaden. Under försäljningsprocessen har Balder tagit över ägandet av kontoret. Vid en utebliven försäljning innebär överenskommelsen att Balder nyttjar sin optionsrätt och förblir ägare av kontorsbyggnaden.
  • Kontoret omfattar cirka 7 000 kvadratmeter fördelat på 10 våningar. Handelsbanken och Serneke är hyresgäster som flyttar in under första kvartalet 2024.

Karlatornet i stort närmar sig färdigställandet.

  • Inflyttningen av lägenheter fortsätter att följa tidplan. Två av fyra bostadsrättsföreningar har överlämnats och de andra två bostadsrättsföreningarna överlämnas under våren och sommaren. Likaså de penthouselägenheter som är belägna längst upp i Karlatornet.
  • Lägenhetsförsäljningen går under 2024 in i en ny fas – från att lägenheter mestadels sålts på ritning till att nu kunna ge intressenter direktaccess till visningslägenheter på de relevanta våningsplanen. Totalt är cirka 80 procent av lägenheter sålda.
  • Även tidplanen för de kommersiella ytorna följer tidplan. Hotellet beräknas öppna under sommaren 2024 och kontorsbyggnaden har redan driftsatts med inflyttningar under första kvartalet 2024. Observationsdäcket som byggs på våning 69, och som blir öppet för allmänheten, beräknas tas i bruk under andra halvåret 2024.
  • För att färdigställa hela Karlatornet kvarstår nu endast cirka 5 procent av projektets totala kostnad.

– Jag är glad att kunna konstatera att vi hela tiden rör oss framåt i projektet enligt vår plan och realiserar tillgångar när det är möjligt och lämpligt. Lika glad är jag över det faktum att vi under detta år kommer att gå i mål med ett fantastiskt och unikt projekt, säger Ola Serneke, VD på Serneke Invest.

– Vi har en lång historia tillsammans med Petter Stordalen och hans framstående hotellkoncern. Hotellbyggnaden vid Karlatornet framskrider enligt plan och jag är säker på att det blir ett fantastiskt koncept och bidrag till stadsdelen och Göteborg, säger Erik Selin, VD på Fastighets AB Balder.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se