Serneke Nasdaq-noterar obligationslån Foto: Serneke

Serneke Nasdaq-noterar obligationslån

Ekonomi

4 juli 2018

Bolaget offentliggör obligationsprospekt och ansöker om notering av sitt obligationslån vid Nasdaq Stockholm.

Bolaget emitterade den 1 juni 2018 seniora icke-säkerställda företagsobligationer till ett värde om 700 000 000 kronor inom en total ram om en miljard. Obligationerna löper till och med den 1 juni 2021 med en rörlig ränta om 3-månders Stibor plus 525 baspunkter med kvartalsvisa räntebetalningar (utan Stibor-golv).

Bolaget har ansökt om notering av obligationerna vid Nasdaq Stockholm och första dag för handel beräknas vara omkring den 5 juli 2018.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se