Serneke inte brottsmisstänkt – manar till eftertanke

Serneke inte brottsmisstänkt – manar till eftertanke

Juridik

1 mars 2021

Ola Sernekes blogginlägg var inte brottsliga. Nu manar historien till eftertanke. Hur ska vi se på digital kommunikation kring börsbolag?

Och vilka krav kan vi ställa på företagsledare?

I onsdags avgick Ola Serneke som VD och koncernchef i Serneke Group som en följd av de anonyma inlägg han under en tid skrev på Avanzas aktieforum. Detta trots att hans handlande inte var brottsligt. Ola Serneke ska nu fortsätta som ansvarig för bolagets större projekt inom stadsutveckling i sin roll som VD för Serneke Invest.

Ekobrottsmyndigheten har genomfört en förundersökning och kommit fram till att Ola Sernekes inlägg inte är ett försök till marknadsmanipulation och därmed inget brott.

– Vi har gått igenom alla inlägg. Visserligen gör jag bedömningen att det finns enstaka inlägg av mer haussande karaktär med värdeord och vissa överdrifter. Men den sammantagna bedömningen är att de inte når upp till den nivån att räknas som vilseledande signaler i lagens mening, säger kammaråklagare Jan Leopoldson, Ekobrottsmyndigheten till Göteborgs-Posten.

Leopoldsson anser att det är något extra vilseledande eftersom marknaden inte räknar med att det är en VD som skriver under anonym signatur. Men konstaterar att det ändå inte kommer upp till en brottslig nivå.

Inget brott enligt granskning

Även Serneke Groups egna granskning visar att Ola Serneke inte begått något brott. Bolagets styrelse initierade extern oberoende granskning av Ola Sernekes anonyma inlägg. Advokat Biörn Riese fick uppdraget att genomföra granskningen, och resultatet av hans arbete visar att inget brott mot reglementen har skett men att agerandet är uttryck för dåligt omdöme.

– Även om granskningen visar att Ola inte begått några lagöverträdelser så har hans agerande påverkat förtroendet för bolaget och honom själv negativt, säger Jan C Johansson, styrelseordförande i Serneke Group.

Han anser att de ändringar i bolagets ledning som nu gjort ger rätt förutsättningar att arbeta framåt på ett fokuserat och positivt vis.

”Manar till eftertanke”

Nu kommer manar hela historien till eftertanke. Hur ska man se på digital kommunikation kring börsbolag och vilka krav kan ställas på företagsledare?

Tidningen Affärsvärldens krönikör Peter Benson skriver följande:

”Det är intellektuellt och moraliskt torftigt att VD-skapet i Serneke har beskrivits som en svart-vit fråga där avgång är det enda rimliga. Det var korkat av Ola Serneke att fulchatta under falsk flagg. Men hur allvarligt är det egentligen jämfört med andra kända exempel på uppenbart dåligt omdöme?”

– Hela historien lyfter fram frågan om hur man ske se på den digitala kommunikationen – inte minst i sociala medier – kring börsbolag. Var går gränserna för marknadsmanipulation och hur kan ledande personer agera? Och en annan fråga som åter väcks är vilka krav vi kan ställa på företagsledare som lever i ett högt tempo och ofta är mycket dedikerade till sin uppgift, säger Oscar Lindqvist, VD på World in Property och fortsätter:

– För oss inom media blir frågan hur vi ska spegla denna typ av händelser. Personer i maktställning ska granskas och angelägna frågor ska belysas. Men hur ska vi hantera rapporteringen när ett så kallat drev drar igång? På vår redaktion har vi nu fört omfattande samtal om sakfrågan. Historien om Ola Sernekes anonyma inlägg manar till eftertanke – både inom börsbolag och media.

Av Jörgen Hallström

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se