Serneke i nytt kommunavtal Foto: Serneke

Serneke i nytt kommunavtal

Stadsutveckling

15 oktober 2019

Serneke Anläggning har skrivit ett samverkansavtal med Ystad kommun för att utveckla Glemmingebro vattenverk. Under 2023 ska den nya anläggningen kunna tas i bruk.

För att möta framtidens krav på rening av vatten ska nu vattenverket i Glemmingebro byggas om och byggas till. God vattenkvalitet är projektets högsta prioritet. Anläggningen som byggs är teknisk avancerad och regleras av livsmedelslagstiftningen då den ska producera dricksvatten.

– Vi är glada och stolta att få vara med och utveckla Ystad. VA- och processindustrin är ett strategiskt fokusområde som vi särskilt satsat på och det gläder mig därför extra mycket att vi får detta förtroende, säger Calle Magnusson, arbetschef Serneke Anläggning.

Det nu undertecknade avtalet är ett samverkansavtal i fas 1 som innebär att beställare och entreprenör jobbar tätt tillsammans med planering och ekonomi för projektet. I en fas 2 utförs själva entreprenaden. Malmberg Water AB är partner till Serneke Anläggning i projektet.

Byggstart är planerad under hösten 2019 och beräknas vara slutfört våren 2023.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se