Serneke häver avtal med Svenska Bostäder – Att bara fortsätta betala och sen reaktivt ta beslut om en dyrare kostnad för projektet, har varken för mig eller Svenska Bostäder varit ett alternativ. Nu får detta istället bli en juridisk fråga mellan parterna, säger Bostads- och fastighetsborgarråd Dennis Wedin. (Foto: Södergruppen Arkitekter)

Serneke häver avtal med Svenska Bostäder

Juridik

24 november 2021

Serneke häver avtalet med Svenska Bostäder gällande bostadsprojektet Kv. Plankan i Stockholm. Men Dennis Wedin, Bostads- och fastighetsborgarråd, tycker inte att det är motiverat.

Serneke häver avtalet med Svenska Bostäder gällande utförande av bostadsprojektet Kv. Plankan på Södermalm i Stockholm.

Parterna har inte kunnat enas kring fördyringar av projektet, varför Serneke valt att häva avtalet och avsluta arbetena i förtid.

– Vi beklagar att vi inte har kunnat hitta en samförståndslösning kring de ökade kostnaderna i projektet och att bostäderna därför blir försenade, i synnerhet i en tid när behovet av nya bostäder är stort. Svenska Bostäder motsätter sig att betala fördyringar som de enligt vår uppfattning ansvarar för, vilket lämnar oss utan annat val än att avsluta kontraktet, säger Daniel Modéus, chefsjurist på Serneke.

Avtalet kring totalentreprenaden för Kv. Plankan vid Hornstull på Södermalm i Stockholm ingicks mellan Serneke och Svenska Bostäder i april 2019 då också byggstart skedde.

Projektet omfattade totalt 158 lägenheter varav 66 hyresrätter i två nya våningar på en befintlig fastighet. På kvarterets innergård skulle en ny cirkulär byggnad uppföras innehållande 42 hyresrätter och 50 studentlägenheter.

Den totala ursprungliga ordersumman för projektet uppgick till 480 miljoner kronor. Enligt ursprunglig plan skulle projektet ha varit slutfört under i december 2021.

Sedan projektstart har Serneke genomfört grundläggningsarbeten samt delar av nybyggnationen av lägenheter. Serneke kommer att säkra arbetsplatsen och fullfölja ett ordnat avvecklande av sitt åtagande i projektet.

"Inte motiverat"

– Det här projektet har pågått länge och har varit problemfyllt. Men enligt vår mening finns det inget som motiverar att Serneke bryter ett ingånget avtal, säger Dennis Wedin, Bostads- och fastighetsborgarråd.

– Vi har valt att bestrida ett antal fakturor där vi inte fått nödvändigt underlag. Vi hanterar stockholmarnas pengar och det hade varit oansvarigt att betala för kostnader som vi inte är överens om, säger Stefan Sandberg, VD Svenska Bostäder.

– Det är olyckligt för våra hyresgäster eftersom det här innebär en ovisshet kring kvarterets utveckling.

– Att bara fortsätta betala och sen reaktivt ta beslut om en dyrare kostnad för projektet, har varken för mig eller bolaget varit ett alternativ. Nu får detta istället bli en juridisk fråga mellan parterna, säger Dennis Wedin.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se