Serneke: "Har en resa kvar till målet" – Vi har en resa kvar tills vi når målet men trenden är fortsatt positiv, säger Michael Berglin, t.f. VD Serneke Group.

Serneke: "Har en resa kvar till målet"

Ekonomi

6 maj 2021

I jämförelse med första kvartalet 2020 redovisar Serneke en högre omsättning och en vändning till vinst under Q1 2021.

– Serneke fortsätter utvecklas i linje med vår fastlagda plan, mot förbättrad lönsamhet och ökad stabilitet. Att vi nu vänt till ett positivt resultat ger oss arbetsro och stärker oss i att fortsätta driva det viktiga förändringsarbete vi är mitt uppe i, säger Michael Berglin, t.f. VD Serneke Group och fortsätter:

– Periodens resultat skapas till stor del av försäljning av byggrätter strukturerade i en korg som överlåts över tid. Samtidigt fortsätter entreprenadverksamheten att stärka sin leverans med en bibehållen konservativ syn på vinstavräkning. Vi har en resa kvar tills vi når målet men trenden är fortsatt positiv.

Summering av Q1 2021 för Serneke:

*Orderingången uppgick till 1 179 Mkr (2 975) och orderstocken uppgick till 13 126 Mkr (10 576)

*Intäkterna uppgick till 1 950 Mkr (1 814) Rörelseresultatet uppgick till 31 Mkr (-149)

*Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 Mkr (-233)

*Periodens resultat uppgick till 46 Mkr (-106)

*Tillgängliga likvida medel vid periodens utgång uppgick till 704 Mkr (646)

*Soliditeten uppgick till 36,2 procent (37,0)

*Den 24 februari lämnade Ola Serneke rollen som VD, koncernchef och styrelseledamot för Serneke Group. Ola Serneke fortsätter som ansvarig för bolagets större projekt inom stadsutveckling i sin roll som VD för Serneke Invest. Michael Berglin, vice VD i Serneke Group, tillträdde som tillförordnad VD och koncernchef.

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se