Serneke gör sista markköpet för Karlavagnsplatsen i Göteborg

Serneke gör sista markköpet för Karlavagnsplatsen i Göteborg

 

2 september 2015

Serneke har köpt och tillträtt ytterligare en fastighet på Lindholmen i Göteborg.

Förvärvet av 5 360 kvadratmeter befintliga kontorslokaler, innebär att en viktig pusselbit fallit på plats inför byggnationen av Nordens högsta hus, Karlatornet.

I slutet på förra året förvärvade Serneke fastigheten och verksamheten Zinken Weland på Lindholmen. Förvärvet var avgörande för att kunna ställa om mark i området för byggnationen av skyskrapan Karlatornet och den nya stadsdelen kring Karlavagnsplatsen. Serneke har nu också köpt fastigheten Lindholmen 1:13, en yta varpå det i dagsläget finns kontor. – Detta var det sista förvärvet vi behövde göra innan vi nu kan börja skapa en helhet i visionen om en äkta blandstad på Lindholmen, säger Ola Serneke, VD Serneke Group och initiativtagare till Karlatornet.

Marken är en del i den nya detaljplanen som görs kring Karlatornet. I Sernekes regi kommer det totalt att uppföras ca 2000 lägenheter samt mer än 100 000 kvadratmeter kommersiella lokaler. Byggnationen kommer vara en vägvisare för hur en äkta blandstad skapas med hög densitet, men med prunkande trädgårdar på tak i olika nivåer och med livfulla ytor i markplan.

Visste du att vi har en konferens som tar upp Göteborgs fastighetsutveckling? se konferens: Göteborg 2035: 262 miljarder i utvecklingspotential .

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se

Källa:

Pressmeddelande Serneke för mer information vänligen kontakta Ola Serneke,VD Serneke Group, tfn: 031-712 97 05 ola.serneke@serneke.se