Serneke får nytt bygge i Halmstad

Serneke får nytt bygge i Halmstad

Bostäder

22 januari 2020

Kontraktet avser byggnation av 74 lägenheter fördelat på två huskroppar. Totalt omfattar byggnaden cirka 4 300 kvadratmeter BTA.

Serneke har tecknat totalentreprenadavtal med Halmstad Fastighets AB om nyproduktion av hyreslägenheter i Fyllinge, Halmstad. Kontraktssumman uppgår till omkring 89 miljoner kronor.

– Vi ser HFAB som en viktig kund, som vi redan har fått förmånen att uppföra bland annat kvarteret Borgen och kvarteret Järnmalmen tillsammans med. Det känns därför extra kul att vi nu kan fortsätta samarbetet som bidrar till ännu fler bostadsmöjligheter i Halmstad, säger Viktor Nagenius, arbetschef på Serneke.

Inom hela området är det planerat för sammanlagt 350 nya bostäder av blandade typer och upplåtelseformer. Här kommer också att erbjudas äldreboende, förskola, nytt torg och parkområden. Fokus riktas mot cykel- och gångtrafik. I projektet kommer en så kallad ”klimatberäkning” att utföras.

– Vi tar hjälp av Serneke för att göra en beräkning för byggnationen, detta är en del i HFAB:s hållbarhetstänk för att fokusera mot ett minskat klimatavtryck, förklarar Tuve Knutsson.

Byggstart är planerad till sommaren 2020 och projektet beräknas stå klart fjärde kvartalet 2021.

Ordersumman på omkring 89 miljoner kronor inkluderas i orderingången för första kvartalet 2020.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se