Serneke – högre omsättning och resultat
Ola Serneke, vd, Seneke. Foto: Serneke

Serneke – högre omsättning och resultat

Ekonomi

3 maj 2018

Återigen goda siffror för Serneke som i sin första rapport för året visar på stabilitet och soliditet.

 

När Serneke i dag presenterade sin delårsrapport för första kvartalet 2018 har intäkterna ökat med 30 procent. Koncernens alla affärsområden har ökat på intäktssidan. En god start på året enligt bolagets vd Ola Serneke.

– Bygg fortsätter växa med 26 procent tillväxt i kvartalet och god lönsamhet, kommenterar han i rapporten.

Den post som sjunkit något är orderingången där det var ett tapp från förra årets siffror som låg på 2 069 miljoner till dagens på 1 128 miljoner. Den totala orderstocken var också något lägre. Den landade på 7 671 miljoner kronor jämfört med 7 995 miljoner.

Dock ser bolaget inga orosmoln.

– En ökad andel samverkansavtal är en strategiskt viktig utveckling som påverkar orderingången i det korta perspektivet, men som innebär ökade möjligheter för långsiktig resursplanering och en lägre projektrisk.

Av Redaktionen

Faktaruta

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2018

  • Intäkterna uppgick till 1 485 Mkr (1 138), en ökning med 30 procent
  • Rörelseresultatet uppgick till 52 Mkr (47) och rörelsemarginalen uppgick till 3,5 procent (4,1)
  • Periodens resultat uppgick till 39 Mkr (33)
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,66 kr (1,41)
  • Soliditeten uppgick till 42,7 procent (42,4)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 209 Mkr (140)
  • Orderingången uppgick till 1 128 Mkr (2 069)
  • Orderstocken uppgick till 7 671 Mkr (7 995)

Källa: Serneke

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se