Serafim säljer i Sollentuna
Sollentuna. Foto: Wikipedia

Serafim säljer i Sollentuna

Stadsutveckling

17 oktober 2017

Serafim Fastigheter har avyttrat ett bostadsprojekt beläget i Törnskogen, Sollentuna, innefattande färdiga byggrätter om 18 bostäder.

 

Serafim Fastigheter, med vd Rickard Jacobsson i spetsen, har tillsammans med delägaren FH Properties AB förvärvat och utvecklat bostadsprojektet till 6 fastigheter med färdiga bygglov för 18 bostäder.

Baltazar har agerat rådgivare gällande försäljningen av projektet och Skierfe Advokatbyrå har varit legal rådgivare för transaktionen.

Serafim Fastigheter utvecklar bostäder i Stockholm och Uppsala. Bolaget förvärvar råmark, utvecklingsfastigheter och färdiga byggrätter för vidareutveckling till bostäder.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Serafim Invest. Inom Serafim Fastigheter råder stark entreprenörsanda med ett tydligt fokus på tillväxt och långsiktighet.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se