Serafim säljer bestånd till Företagsparken för 209 mkr – Dessa fastigheter har vi arbetat med under en tid där vi skapat ett starkt kassaflöde från fina hyresgäster. Efter att ha uppnått affärsplan för respektive fastighet så passar det bra för oss att sälja, säger Serafims VD Rickard Jacobsson.

Serafim säljer bestånd till Företagsparken för 209 mkr

Transaktion

31 januari 2022

Serafim avyttrar en fastighetsportfölj i Stockholm till Fastators innehavsbolag Företagsparken.

Serafim Fastigheter AB har avyttrat en portfölj av fastigheter belägna i Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna, Botkyrka och Södertälje.

Överenskommet fastighetsvärde är cirkaa 209 miljoner kronor och köpare är Fastators innehavsbolag Företagsparken Norden Holding AB.

– Dessa fastigheter har vi arbetat med under en tid där vi skapat ett starkt kassaflöde från fina hyresgäster. Efter att ha uppnått affärsplan för respektive fastighet så passar det bra för oss att sälja. Företagsparken är en stabil aktör med tillväxtfokus och har en gedigen förvaltning genom Nordic PM. Tillsammans kommer man fortsätta utveckla fastigheterna framåt, kommenterar Serafims VD Rickard Jacobsson.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se