Serafim köper byggrätter av Bonava
Foto: Serafim

Serafim köper byggrätter av Bonava

Bostäder

1 december 2017

Serafim Fastigheter förvärvar byggrätter i Älta i Nacka kommun. Nu planerar de för att bygga nya radhus.

 

Serafim Fastigheter planerar att uppföra 27 stycken radhus om cirka 155-160 kvadratmeter i äganderättsform. Säljstart kommer ske våren 2018.

– Vi är glada att göra ytterligare en affär med Bonava. Ältadalen är ett spännande utvecklingsområde där vi kommer skapa ett naturnära och familjevänligt boende. Här kommer vi att utveckla välplanerade bostäder till rimliga priser för en bred målgrupp – vilket ligger i linje med vår strategi att utveckla attraktiva bostäder anpassade för medelinkomsttagaren i varje marknadssegment, säger Rickard Jacobsson, vd, Serafim Fastigheter.

Ältadalen ligger i den sydligaste delen av Nacka. I området planeras för ca 200 bostäder i blandad bebyggelse, förskola, äldreboende och parkmark.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se