Semrén & Månsson ritar första huset i GoCo Foto: Semrén & Månsson

Semrén & Månsson ritar första huset i GoCo

Arkitektur

14 mars 2019

Semrén & Månsson sätter tonen för det nya området GoCo. En miljö formad runt de människor som ska förändra världen med nya, smarta lösningar.

Först ut i den nya stadsbilden är en byggnad ritad av Semrén & Månsson.

- Utmaningen har varit att skapa både ett flexibelt hus för växlande behov och en symbolisk byggnad som fångar själva andan i området. Som utgångspunkt i gestaltningen har vi tagit människan i all sin vardagliga karaktär, och det är ju också vad life science handlar om, säger Magnus Månsson, arkitekt och koncernchef på Semrén & Månsson.

Semrén & Månssons bidrag är en modulbyggnad som enkelt ska kunna ställas om efter ändrade behov och förhållanden. Hela huset byggs i trä och planeras för miljöcertifiering enligt WELL. Med en rationell struktur bestående av boxar i olika storlek som staplas på varandra får byggnaden en mänsklig och dynamisk skala, sin storlek till trots. Det visuella intrycket av volymen påverkas också av skulpturer i form av mänskliga gestalter som placeras på tak och andra ytor utanpå byggnaden. En lekfull påminnelse om vårt ansvar för framtiden och vad människorna i området jobbar med.

- Det är danska Gehl Arkitekter som gjort konceptet för området, med fokus på mötesplatser, aktiva bottenvåningar och variation genom omsorgsfull detaljering. Vi har byggt vidare på detta för att skapa miljöer som inspirerar och stimulerar kreativitet och svarar på både kroppens och hjärnans behov, säger Maria Persson, arkitekt och utvecklingschef på Semrén & Månsson.

Som den första och största pusselbiten i satsningen kommer byggnaden att utgöra fondmotiv för den nya stadsdelen. Mycket handlar därför om att forma platser som möter framtida expansioner i anslutning till byggnaden – inte minst torget i bästa solläge som breder ut sig framför huset. Med gröna utemiljöer, tak och terrasser för hyresgästerna samt restaurang och ytor för coworking ska hela området uppmuntra till mänskliga möten, öppenhet och en vilja att dela. På många sätt motsatsen till den ”top secret”-kultur som traditionellt präglat life science-forskningen.

- Vi är övertygade om att GoCo kommer att väcka internationellt intresse genom sitt innehåll, sitt ovanliga koncept och sin uttrycksfulla arkitektur med människan i centrum, säger Jacob Torell, vd på Next Step Group.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se