Sehlhall växer vidare med starkt Q3 – Vi driver idag ett stort antal planprocesser och vårt produktionsteam håller ett högt tempo med parallella uppföranden runt om i Mälardalen, säger VD och koncernchef Dan T. Sehlberg.

Sehlhall växer vidare med starkt Q3

Ekonomi

24 november 2021

Sehlhall håller ett högt tempo i sin expansion och tillväxt. För Q3 ökade hyresintäkter och driftnetto, jämfört med i fjol.

– Under kvartalet har vi genomfört en övergång till redovisningsprincipen IFRS. I övrigt fortsätter vår verksamhet att växa och vi har idag tillgångar på en dryg miljard och en soliditet på 49 %. Utifrån tidigare erhållet tilldelningsbeslut har vi tillträtt fastigheten ämnad för två gruppbostäder i Finspång. Detaljplanenen för vårt kommande vårdboende i Järfälla har vunnit laga kraft och avtal om fastighetsförvärv har tecknats för en gruppbostad i Norrtälje, säger VD och koncernchef Dan T. Sehlberg och fortsätter:

– Vi driver idag ett stort antal planprocesser och vårt produktionsteam håller ett högt tempo med parallella uppföranden runt om i Mälardalen. Jag är mycket nöjd med vår förmåga att genomföra stora, komplexa projekt väl inom uppsatt budget och tidsram. 

Summering av Q3 2021 för Sehlhall:

*Hyresintäkter om 3 916 Tkr (3 166 Tkr).

*Driftnetto om 3 500 Tkr (2 673 Tkr) vilket ger en driftmarginal om 88 procent (82 procent).

*Kassaflöde var -65 027 Tkr (-28 006 Tkr), påverkat av fortsatta investeringar i såväl markförvärv som pågående byggnationer.

*Genomsnittlig kontraktslängd på avtalade hyreskontrakt är 11 år (11 år). Under kvartalet tecknades ett avtal om 15 år.

*Byggrätter med bindande förvärvsavtal om 55 852 kvm BTA (58 175 kvm BTA).

*Landbank på 1 820 621 kvm (1 820 621 kvm) i pågående markförädling.

*Byte av redovisningsprinciper och därmed redovisning i enlighet med IFRS.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se